“Tổ chức công đoàn TP. Hà Nội giúp tôi thỏa nguyện mơ ước”

Bà Nguyễn Thị An - đoàn viên CĐ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình quận Ba Đình nhận hỗ trợ "Mái ấm CĐ" của LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Nguyễn Thị An - đoàn viên CĐ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình quận Ba Đình nhận hỗ trợ "Mái ấm CĐ" của LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Nguyễn Thị An - đoàn viên CĐ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình quận Ba Đình nhận hỗ trợ "Mái ấm CĐ" của LĐLĐ TP. Hà Nội. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top