Tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đại diện LĐLĐ Quận 4, TPHCM trao hỗ trợ Bệnh viện Quận 4. Ảnh LĐLĐ Quận 4.
Đại diện LĐLĐ Quận 4, TPHCM trao hỗ trợ Bệnh viện Quận 4. Ảnh LĐLĐ Quận 4.
Đại diện LĐLĐ Quận 4, TPHCM trao hỗ trợ Bệnh viện Quận 4. Ảnh LĐLĐ Quận 4.
Lên top