Tiếp nhận 25 tấn gạo tặng đoàn viên Công đoàn bị cách ly, phong tỏa

Cán bộ Công đoàn TPHCM tiếp nhận gạo do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ và phân phối đến các đơn vị trực thuộc để trao tặng đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Công đoàn TPHCM tiếp nhận gạo do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ và phân phối đến các đơn vị trực thuộc để trao tặng đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Công đoàn TPHCM tiếp nhận gạo do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ và phân phối đến các đơn vị trực thuộc để trao tặng đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ bị cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Lên top