Tiếp nhận 1.200 suất quà trao trực tiếp đến công nhân khu cách ly

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top