Thêm 500 phần quà hỗ trợ người lao động “3 tại chỗ” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao quà hỗ trợ người lao động 3 tại chỗ ở thị xã Phú Mỹ. Ảnh: N.H
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao quà hỗ trợ người lao động 3 tại chỗ ở thị xã Phú Mỹ. Ảnh: N.H
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao quà hỗ trợ người lao động 3 tại chỗ ở thị xã Phú Mỹ. Ảnh: N.H
Lên top