Thái Bình: 7 doanh nghiệp cam kết bán hàng trợ giá cho đoàn viên

Đại diện LĐLĐ tỉnh và DN ký cam kết bán hàng trợ giá cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Đại diện LĐLĐ tỉnh và DN ký cam kết bán hàng trợ giá cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Đại diện LĐLĐ tỉnh và DN ký cam kết bán hàng trợ giá cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Lên top