TCty Bưu điện VN: Tổ chức các chương trình bán hàng giá ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top