Công đoàn Điện lực Việt Nam:

Sắp xếp, tái cơ cấu phải đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN - phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.
Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN - phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.
Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN - phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.
Lên top