Quảng Ngãi: 1.000 công nhân lao động tham gia “Ngày hội Công nhân”

Các công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ngãi tham gia trò chơi dân gian trong "Ngày hội Công nhân" lần thứ 9. Ảnh: Đ.V
Các công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ngãi tham gia trò chơi dân gian trong "Ngày hội Công nhân" lần thứ 9. Ảnh: Đ.V
Các công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ngãi tham gia trò chơi dân gian trong "Ngày hội Công nhân" lần thứ 9. Ảnh: Đ.V
Lên top