Phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của giáo viên, người lao động

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký kết Chương trình phối hợp. Ảnh: Lưu Thị Thùy Linh
Lên top