Những tấm gương tiêu biểu của phong trào nữ CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN Đặng Hoàng An trao phần thưởng cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh: N.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN Đặng Hoàng An trao phần thưởng cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh: N.L
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng và Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN Đặng Hoàng An trao phần thưởng cho nữ CNVCLĐ tiêu biểu. Ảnh: N.L
Lên top