Nhà giáo vui mừng vì từ nay không phải thuê nhà

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ  Giáo dục Hà Nội (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ của CĐ Giáo dục cho gia đình thầy Lưu Quang Văn. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ của CĐ Giáo dục cho gia đình thầy Lưu Quang Văn. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hà Nội (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ của CĐ Giáo dục cho gia đình thầy Lưu Quang Văn. Ảnh: Nguồn LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top