Nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ

Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX HN (giữa) - dự Hội thi nữ công gia chánh tại Cty TNHH Katolec VN.
Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX HN (giữa) - dự Hội thi nữ công gia chánh tại Cty TNHH Katolec VN.
Đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX HN (giữa) - dự Hội thi nữ công gia chánh tại Cty TNHH Katolec VN.
Lên top