Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ Phạm Sơn thăm và kiểm tra bữa ăn ca tại Cty TNHH Namuga Phú Thọ.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ Phạm Sơn thăm và kiểm tra bữa ăn ca tại Cty TNHH Namuga Phú Thọ.