Mang trường đại học về tận nơi ở của công nhân

Đoàn viên, CNLĐ lắng nghe tư vấn về chương trình học. Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ lắng nghe tư vấn về chương trình học. Ảnh: L.T
Đoàn viên, CNLĐ lắng nghe tư vấn về chương trình học. Ảnh: L.T
Lên top