Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng:

Mang Tết đến sớm với công nhân lao động nghèo

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên Hoàng Thị Vân. Ảnh Mai Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên Hoàng Thị Vân. Ảnh Mai Dung
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên Hoàng Thị Vân. Ảnh Mai Dung
Lên top