Lời kêu gọi "Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động"

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường có Lời kêu gọi “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường có Lời kêu gọi “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường có Lời kêu gọi “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”. Ảnh: Sơn Tùng.