LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm và trao 550 phần nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động

Bà Trần Thị THanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô Thị Vũng Tàu. Ảnh: LĐLĐ
Bà Trần Thị THanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô Thị Vũng Tàu. Ảnh: LĐLĐ
Bà Trần Thị THanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu thăm, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô Thị Vũng Tàu. Ảnh: LĐLĐ
Lên top