LĐLĐ tỉnh Thái Bình phát động Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ

Niềm vui của CNLĐ tại lễ phát động. Ảnh: Bá Mạnh
Niềm vui của CNLĐ tại lễ phát động. Ảnh: Bá Mạnh
Niềm vui của CNLĐ tại lễ phát động. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top