LĐLĐ quận Long Biên: Đôn đốc CĐCS hoàn tất thủ tục cấp thẻ ưu đãi cho đoàn viên

Đoàn viên CĐ quận Long Biên vui mừng sau khi được cấp thẻ ưu đãi  (ảnh minh họa). Ảnh: BD
Đoàn viên CĐ quận Long Biên vui mừng sau khi được cấp thẻ ưu đãi (ảnh minh họa). Ảnh: BD
Đoàn viên CĐ quận Long Biên vui mừng sau khi được cấp thẻ ưu đãi (ảnh minh họa). Ảnh: BD
Lên top