LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên

Lễ bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà Tạ Thị Định - đoàn viên CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lễ bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà Tạ Thị Định - đoàn viên CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lễ bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho bà Tạ Thị Định - đoàn viên CĐ Cty CP Thực phẩm Minh Dương. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Lên top