LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH:

Ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên

Ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: B.M
Lên top