Ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục

Tại lễ Ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục.giữa CĐ Giáo dục VN với các Cty CP Tara và Mobivi. Ảnh: Xuân Trường
Tại lễ Ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục.giữa CĐ Giáo dục VN với các Cty CP Tara và Mobivi. Ảnh: Xuân Trường
Tại lễ Ký kết hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục.giữa CĐ Giáo dục VN với các Cty CP Tara và Mobivi. Ảnh: Xuân Trường