Không để lao động từ vùng dịch vào làm trong KCN ở Bà Rịa-Vũng Tàu từ 10.7

Các công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Các công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Các công nhân sản xuất tại một doanh nghiệp trong KCN Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Lên top