“Không có tổ chức công đoàn thì tôi đã gục ngã”

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ TP. Hà Nội và LĐLĐ huyện Đan Phượng cho gia đình chị Lưu Thị Thanh - đoàn viên CĐ Cty TNHH T&J. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ TP. Hà Nội và LĐLĐ huyện Đan Phượng cho gia đình chị Lưu Thị Thanh - đoàn viên CĐ Cty TNHH T&J. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm CĐ” của LĐLĐ TP. Hà Nội và LĐLĐ huyện Đan Phượng cho gia đình chị Lưu Thị Thanh - đoàn viên CĐ Cty TNHH T&J. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Lên top