LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Hướng tới phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

Quang cảnh buổi Lễ ký kết Thỏa ước hợp tác. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi Lễ ký kết Thỏa ước hợp tác. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi Lễ ký kết Thỏa ước hợp tác. Ảnh: Q.T