Hỗ trợ kịp thời gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn công tác của Công đoàn GTVT VN trực tiếp thăm hỏi CNVCLĐ ngành GTVT bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Q.T
Đoàn công tác của Công đoàn GTVT VN trực tiếp thăm hỏi CNVCLĐ ngành GTVT bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Q.T
Đoàn công tác của Công đoàn GTVT VN trực tiếp thăm hỏi CNVCLĐ ngành GTVT bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Q.T
Lên top