Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn ngành xây dựng

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị. Ảnh: Quế Chi
Lên top