Giải ngân 2 tỷ đồng tới tay người lao động nghèo

Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo tự tạo việc làm giải ngân cho NLĐ khó khăn tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo tự tạo việc làm giải ngân cho NLĐ khó khăn tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo tự tạo việc làm giải ngân cho NLĐ khó khăn tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Lên top