Gần 15.000 thanh niên tham gia Ngày hội việc làm

Đông đảo thanh niên tham dự Ngày hội.
Đông đảo thanh niên tham dự Ngày hội.
Đông đảo thanh niên tham dự Ngày hội.
Lên top