Đối thoại để người lao động và doanh nghiệp thấu hiểu nhau

Lãnh đạo Cty than Uông Bí đối thoại với NLĐ tháng 8.2017. Ảnh: CĐ TKV
Lãnh đạo Cty than Uông Bí đối thoại với NLĐ tháng 8.2017. Ảnh: CĐ TKV
Lãnh đạo Cty than Uông Bí đối thoại với NLĐ tháng 8.2017. Ảnh: CĐ TKV
Lên top