Công nhân đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ chương trình nghĩa tình Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top