Công đoàn Vận chuyển Khí Đông Nam bộ hỗ trợ người lao động khó khăn

Tặng quà cho người lao động Phú Mỹ. Ảnh: PV GAS
Tặng quà cho người lao động Phú Mỹ. Ảnh: PV GAS
Tặng quà cho người lao động Phú Mỹ. Ảnh: PV GAS
Lên top