Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn ký kết thỏa thuận chăm sóc sức khỏe đoàn viên

Tại lễ ký kết về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên giữa CĐ ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Tại lễ ký kết về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên giữa CĐ ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Tại lễ ký kết về chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên giữa CĐ ngành GDĐT tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn
Lên top