Công đoàn ngành Công thương Hải Dương ký thỏa thuận hợp tác giảm giá cho đoàn viên công đoàn

Công đoàn Ngành Công thương và Công ty CP May II Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.T
Công đoàn Ngành Công thương và Công ty CP May II Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: D.T