Công đoàn KKT Hải Phòng kí kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng kí kết hợp tác với 3 doanh nghiệp về chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng kí kết hợp tác với 3 doanh nghiệp về chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Ảnh MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng kí kết hợp tác với 3 doanh nghiệp về chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Ảnh MD
Lên top