Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Quan tâm đến đoàn viên CĐ gặp khó khăn về nhà ở

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Quỹ XH - TT CĐ GTVT VN  và đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN trao quà cho gia đình đoàn viên Nguyền Văn Tư. Ảnh: V.C
Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Quỹ XH - TT CĐ GTVT VN và đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN trao quà cho gia đình đoàn viên Nguyền Văn Tư. Ảnh: V.C
Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Quỹ XH - TT CĐ GTVT VN và đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN trao quà cho gia đình đoàn viên Nguyền Văn Tư. Ảnh: V.C
Lên top