Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Hỗ trợ nữ giáo viên tỉnh Kon Tum bị bệnh hiểm nghèo

Bà Vũ Thị Ngọc - Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng phía Nam CĐ Giáo dục VN động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Lê Thị Kim Tiến. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp
Bà Vũ Thị Ngọc - Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng phía Nam CĐ Giáo dục VN động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Lê Thị Kim Tiến. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp
Bà Vũ Thị Ngọc - Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng phía Nam CĐ Giáo dục VN động viên và trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô giáo Lê Thị Kim Tiến. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp