Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Hỗ trợ cô giáo mầm non tỉnh Thanh Hóa bị bệnh hiểm nghèo

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN cùng các CB CĐ Giáo dục VN đến thăm, động viên cô giáo Trần Thị Hồng Thái. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp.
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN cùng các CB CĐ Giáo dục VN đến thăm, động viên cô giáo Trần Thị Hồng Thái. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp.
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN cùng các CB CĐ Giáo dục VN đến thăm, động viên cô giáo Trần Thị Hồng Thái. Ảnh: CĐ Giáo dục VN cung cấp.
Lên top