Công đoàn Cty TNHH Toto Việt Nam giải nhiệt cho công nhân trong thời tiết nóng

CNLĐ được CĐ và người sử dụng lao động Cty TNHH Toto Việt Nam phát nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐ Cty TNHH Toto Việt Nam
CNLĐ được CĐ và người sử dụng lao động Cty TNHH Toto Việt Nam phát nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐ Cty TNHH Toto Việt Nam
CNLĐ được CĐ và người sử dụng lao động Cty TNHH Toto Việt Nam phát nước ngọt miễn phí. Ảnh: CĐ Cty TNHH Toto Việt Nam
Lên top