Công đoàn Công Thương Việt Nam: Tặng thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe người lao động

Chủ tịch CĐ CT VN Trần Quang Huy trao 30.000.000 đồng cho Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong để mua thiết bị chăm sóc NLĐ. Ảnh: Thùy Linh
Chủ tịch CĐ CT VN Trần Quang Huy trao 30.000.000 đồng cho Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong để mua thiết bị chăm sóc NLĐ. Ảnh: Thùy Linh
Chủ tịch CĐ CT VN Trần Quang Huy trao 30.000.000 đồng cho Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong để mua thiết bị chăm sóc NLĐ. Ảnh: Thùy Linh