Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn và người lao động thuộc Công đoàn GTVT VN

Các bên thực hiện ký kết Chương trình phục lợi cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ thuộc Công đoàn GTVT VN. Ảnh: V.L
Các bên thực hiện ký kết Chương trình phục lợi cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ thuộc Công đoàn GTVT VN. Ảnh: V.L
Các bên thực hiện ký kết Chương trình phục lợi cho đoàn viên Công đoàn và NLĐ thuộc Công đoàn GTVT VN. Ảnh: V.L
Lên top