Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty Đường sắt Việt Nam trực tiếp đối thoại tại ĐH XV CĐ Đường sắt VN

CB, đoàn viên CĐ, NLĐ ngành ĐS luôn nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn chạy tàu. Ảnh: L.Nguyên
CB, đoàn viên CĐ, NLĐ ngành ĐS luôn nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn chạy tàu. Ảnh: L.Nguyên
CB, đoàn viên CĐ, NLĐ ngành ĐS luôn nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn chạy tàu. Ảnh: L.Nguyên
Lên top