Chăm lo đến gia đình công nhân viên chức lao động

Giao lưu với các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc năm 2017 do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức vừa qua. Ảnh: Quế Chi
Giao lưu với các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương 60 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc năm 2017 do CĐ Xây dựng Việt Nam tổ chức vừa qua. Ảnh: Quế Chi