CĐ Điện lực Việt Nam: Hỗ trợ 21 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.L
Công đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.L
Công đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.L
Lên top