Bàn giao “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên CĐ Trường Mầm non Hoa Sữa

Tại lễ trao hỗ trợ kinh phí và bàn giao "Mái ấm CĐ" cho gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Ảnh - đoàn viên CĐ Trường Mầm non Hoa Sữa. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Tại lễ trao hỗ trợ kinh phí và bàn giao "Mái ấm CĐ" cho gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Ảnh - đoàn viên CĐ Trường Mầm non Hoa Sữa. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.
Tại lễ trao hỗ trợ kinh phí và bàn giao "Mái ấm CĐ" cho gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Ảnh - đoàn viên CĐ Trường Mầm non Hoa Sữa. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội.