Ban Công đoàn Quốc phòng: Động viên gia đình đoàn viên bị thiệt hại do cơn bão số 10

Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (người đứng thứ hai từ trái sang) trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Thu, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì (Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4).
Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (người đứng thứ hai từ trái sang) trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Thu, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì (Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4).
Thượng tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (người đứng thứ hai từ trái sang) trao quà hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Thu, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì (Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4).
Lên top