9 đơn vị, doanh nghiệp cam kết ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên công đoàn

Tại lễ ký kết ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên CĐ giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu với các đơn vị, DN trong tỉnh. Ảnh: Lưỡng Hà
Tại lễ ký kết ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên CĐ giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu với các đơn vị, DN trong tỉnh. Ảnh: Lưỡng Hà
Tại lễ ký kết ưu đãi, giảm giá cho đoàn viên CĐ giữa lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lai Châu với các đơn vị, DN trong tỉnh. Ảnh: Lưỡng Hà
Lên top