450 đoàn viên, người lao động tham gia ngày hội tư vấn

Công nhân lao động đặt câu hỏi nhờ tư vấn về ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Quế Chi
Công nhân lao động đặt câu hỏi nhờ tư vấn về ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Quế Chi
Công nhân lao động đặt câu hỏi nhờ tư vấn về ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Quế Chi
Lên top