1.702 người lao động ngành Dầu khí gặp khó khăn được hỗ trợ

Lễ phát động  Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Lên top